Wednesday, 17 March 2010

etsen van deelnemers cursus etsen in KunstCentrum Tholen (etchings from the participants of the etching classes)


Een paar voorbeelden van de cursus etsen zoals die gegeven wordt in KunstCentrum Tholen. Etsen is een boeiende diepdruktechniek die vele mogelijkheden biedt.

These are the latest etchings from the paricipants of the etching class. The etching on the top row in the middle is an example of a colour etching.

No comments:

Post a Comment